Mødedato: 26-04-2000

Klage over Viborg Kommune vedrørende udsættelse af brandvagt

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over, at Beredskabsafdelingen i Viborg Kommune krævede udsættelse af brandvagt i Tinghallen og Viborg Stadionhal i Viborg i forbindelse med udstillinger og messer, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2, 1 pkt.. Kravet om udsættelse af brandvagter i forbindelse med messer og udstillinger i haller, forsamlingslokaler mv. var en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Beredskab

Samhandeler

Ikke angivet