Mødedato: 23-02-2000

Klage over Unikredits anvendelse af DanBoligmæglere ved værdiansættelse af ejendomme

Resumé

Styrelsen har afvist en klage fra en ejendomsmægler over, at Unikredit ved at anvende DanBolig-mæglere som vurderingsmænd i visse tilfælde forvrider konkurrencen til fordel for de ejendoms-mæglerkæder, der er ejet af banker/realkreditinstitutter. Styrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at Unikredit ikke er dominerende på markedet, idet lånet i de pågældende tilfælde kan optages i andre institutter. Styrelsen har endvidere henvist til, at der efter det oplyste ikke foreligger aftaler, der direkte eller indirekte begrænser konkurrencen på markedet, idet DanBoligs samarbejde med Unik-redit ikke afskærer andre fra at formidle lån til Unikredit.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Mægler

Samhandeler

Ikke angivet