Mødedato: 24-09-2003

Klage over tilslutningsafgifterne til PBS udskilt til særskilt undersøgelse

Resumé

Foreningen JAK Andelskasserne, der bestod af en række selvstændige andelskasser, klagede over PBS. For det første blev der klaget over den pris, der skulle betales for tilslutning til PBS, og som ifølge foreningen var urimeligt høj og udtryk for et misbrug af dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11. For det andet blev der klaget over, at PBS i strid med § 11 har udøvet ulovlig forskelsbehandling over for foreningens medlemmer i forhold til andre sammenlignelige pengeinstitutter. I henhold til første klagepunkt fandt styrelsen det mest hensigtsmæssigt at udskille spørgsmålet om tilslutningsafgifternes størrelse til særskilt undersøgelse i forbindelse med styrelsens forestående behandling af den anmeldelse af Dankortsystemet, som styrelsen modtog og skulle behandle. Der var imidlertid intet, der ifølge styrelsen tydede på, at en forskelsbehandling fra PBS’ side skulle have fundet sted, hvorfor styrelsen afviste denne del af klagen, jf. § 14.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Finans

Samhandeler

Ja