Mødedato: 31-03-2004

Klage over TDC kabel TV’s misbrug af dominerende stilling

Resumé

SBS Radio A/S klagede i sagen over, at TDC Kabel TV ikke længere ville betale for at distribuere klagers radiokanaler “The Voice”, “Radio 2”, “Pop FM” og nyhedsradioen “24-7”. Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., SBS Radio A/S, at under hensyn til prioriteringen af styrelsens ressourcer foretog styrelsen ikke yderligere undersøgelser af klagen. Styrelsen lagde i sagen vægt på, at den konkrete situation skulle ses i lyset af, at brugerafstemninger blev afskaffet ved ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Med lovens gennemførelse blev der skabt en mere normal forhandlingssituation. Yderligere fremgik det af det fremsendte materiale, at muligheden for terrestisk (dvs. jordbaseret gennem sendemaster og antennemodtagere) distribution, fortsat bestod. Klagen blev afvist, men synes at have vedrørt købermagt og udnyttende (købs)priser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Overpriser og diskrimination

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet