Mødedato: 26-03-2003

Klage over taksterne ved lastning af olie ved Fredericia Havn

Resumé

Maersk Broker K/S klagede i brev af 5. oktober 2001 på vegne af rederiet Fortum til Konkurrencestyrelsen over, at råolieskibe ikke blev ydet samme rabatter som andre skibe, der anløb havnen med en tilsvarende frekvens. Ifølge klagen misbrugte havnen sin dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 3. Styrelsen fandt, at differentieret prissætning for råolieskibe og skibe med andre typer laster ikke medførte konkurrenceforvridning, da skibene ikke var i konkurrence med hinanden. Der forelå således ikke overtrædelse af konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 3.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11, stk. 3, nr. 3

Skadesteorier

Diskrimination