Mødedato: 23-02-2000

Klage over Sundhedsstyrelsens administration af apotekerlovens § 3, stk. 3

Resumé

Konkurrencestyrelsen modtog en klage fra lægemiddelgrossisten K.V. Tjellesen A/S over Sundhedsstyrelsens administration af apotekerlovens § 3, stk. 3. Denne bestemmelse indeholder et forbud mod, at apotekere er tilknyttet lægemiddelvirksomheder – herunder grossister. Alligevel har grossisten Nomeco A/S apotekere repræsenteret i bestyrelsen. Dette skyldes, at Danmarks Apotekerforening er aktionær i selskabet, og at foreningen har udpeget apotekere til bestyrelsesposter. De pågældende apotekere sidder således i bestyrelsen på vegne af Danmarks Apotekerforening. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at dette er i overensstemmelse med apotekerloven. K.V. Tjellesen A/S gjorde gældende, at Sundhedsstyrelsens administration indebar en risiko for, at Nomeco A/S ville misbruge sin dominerende markedsstilling, idet selskabet – i modsætning til de andre grossister på markedet – kunne etablere tætte bånd til apotekere via besættelse af ledende poster. Konkurrencestyrelsen afviste at behandle enklagen fra KV. Tjellesen A/S over Sundhedsstyrelsens administration af apotekerlovens § 3, stk. 3, jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Samhandeler

Ikke angivet