Mødedato: 29-08-2001

Klage over stadskonduktørens eneret til at attestere oplysninger i forbindelse med tinglysning af første skøde på ejerlejligheder i Københavns kommune

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Landinspektørkontoret Ib Erik Nielsen & Per Christian Nielsen A/S, at styrelsen ikke havde kompetence til at gribe ind over for over stadskonduktørens eneret til at attestere oplysninger i forbindelse med tinglysning af første skøde på ejerlejligheder i Københavns kommune, da dette fulgte af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

KL gælder ikke

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2

Skadesteorier

Offentlig regulering

Samhandeler

Ja