Mødedato: 27-02-1999

Klage over slagteriers stop for køb af kødkroge afvist

Resumé

Styrelsen har afvist en klage fra en fabrikant af kødkroge over at de danske slagterier, deres vogn-mænd samt branchens indkøbsorganisationer ikke længere ville købe fabrikantens kødkroge til op-hængning af slagtekroppe i kølevogne. Styrelsens undersøgelser viste, at der havde været klager over kødkrogenes holdbarhed og bæreevne. Derudover var arbejdstilsynet begyndt at interessere sig for sagen, idet nedfaldne produkter også medfører en sikkerhedsmæssig risiko. Det havde ført til at slagterierne havde strammet de tekniske krav til kødkroge og nogle af dem havde indledt samarbej-de med andreleverandører. Ingen leverandører, der kunne leve op til de nye tekniske standarder, var afskåret fra at levere kødkroge. Slagterierne har således nogenlunde samtidigt strammet kravet til kødkroge, men der er ikkeholdepunkter for at antage, at der i den forbindelse er indgået en aftale eller en samordnet praksis om at udelukke bestemte leverandører.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Slagteri

Samhandeler

Ikke angivet