Mødedato: 27-08-2003

Klage over Scandlines afvist

Resumé

En tidligere direktør for rederiet Easy Line havde klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Scandlines efter hans opfattelse misbrugte sin dominerende stilling, dels som færgeoperatør med monopol på ruten Rødby-Puttgarden, som færgeoperatør med dominerende stilling på ruten Gedser – Rostock samt som havneejer med monopol i Rødby, Puttgarden og Gedser til skade for den daværende konkurrent Easy Line. Konkurrencestyrelsen havde tidligere undersøgt forholdene omkring lukningen af Easy Line i december 2000, herunder blandt andet erstatning til Easy Line for ophør med færgefart på ruten Gedser-Rostock. Denne sag blev i november 2001 oversendt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), men tilsyneladende ikke fremmet nærmere. Efter henvendelse fra Easy Line har Konkurrencestyrelsen desuden tidligere undersøgt en sag om konkurrencebegrænsende eksklusivbestemmelser i Scandlines’ aftaler med busvognmænd på færgeruterne over Østersøen. Denne sag var oversendt til SØK i maj 2000, hvor Scandlines accepterede et bødeforlæg den 2. juli 2003 på 1,7 mio. kr. Konkurrencestyrelsen havde således allerede behandlet og oversendt to sager til SØK vedr. samme forhold som den nye klage. For så vidt angår spørgsmålet om åbning af havnen i Puttgarden for konkurrerende færgeoperatører, henviste styrelsen til en tysk sag om samme spørgsmål. Som følge heraf ønskede Konkurrencestyrelsen ikke at prioritere sagen og afviste den.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

afvist

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Brancher

Færgefart

Samhandeler

Ja