Mødedato: 24-11-1999

Klage over samdistribution af BT og Ekstrabladet

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste en klage fra en kiosk vedrørende Bladkompagniets krav om mindstedebitering på 4 stk. BT ved levering af Ekstrabladet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke angivet