Mødedato: 19-06-2002

Klage over Ritzaus Medieservice (Ritzau II)

Resumé

Styrelsen afviste i sagen en klage vedrørende Ritzaus Medieservices (RM) prisfastsættelse for avissider under henvisning til konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. Der var således tale om avissider med tv- og radioprogrammer, sportsresultater og biografprogrammer, som blev leveret med samme indhold til mange brugere. Klager gjorde gældende, at RM indtog en dominerende stilling på markedet for produktion og salg af disse avissider, samt at selskabet prisfastsatte med henblik på at holde klager væk fra markedet. Dette afviste styrelsen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 3. pkt.

Brancher

Medie

Samhandeler

Ikke angivet