Mødedato: 24-04-1999

Klage over priskoordinering mellem parallelimportører af medicin

Resumé

En parallelimportør af medicin, Cimilar A/S, klagede over, at fire andre parallelimportører på det danske marked (Orifarm A/S, Paranova A/S, PharmaCoDane ApS og Polyfar-ma/Farmagon A/S) havde koordineret deres priser med det angivelige formål at holde Cimi-lar ude af markedet (og dermed overtrådt kon-kurrencelovens § 6). Konkurrencestyrelsen an-førte, at prisdannelsen på indbyrdes konkurre-rende lægemidler i høj grad er påvirket af sundhedsmyndighedernes regulering af læge-middelmarkedet. En gennemgang af de fakti-ske forhold viste således, at der nok eksistere-de en ensartet prisadfærd blandt parallelimpor-tører af medicin, men at den ensartede adfærd i altovervejende grad kunne forklares ud fra de særlige, offentligt fastsatte rammer for afsæt-ningen af lægemidler i Danmark.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6,s tk. 1, jf. stk. 3

Brancher

import

Samhandeler

Ikke angivet