Mødedato: 26-05-1999

Klage over priser for service på røntgenanlæg

Resumé

En læge klagede over, at priserne for årlige, lovpligtige eftersyn i 1999 var hævet væsentligt af selskabet Philips Medico A/S, idet basisprisen blev tilføjet et kørselstillæg. Konkurrence-styrelsen fandt ikke, at der forelå forhold i strid med konkurrencelovens §§ 6 og/eller 11, hvilket blev meddelt klageren.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§§ 6 og 11

Brancher

Elektronik

Samhandeler

Ikke angivet