Mødedato: 28-11-2001

Klage over Pradan Auto Import A/S (Pradan II)

Resumé

T.W. Autodele v/Tage Winther havde klaget over, at Pradan Auto Import A/S nægtede at give denne adgang til ETKA varenummersystemet. ETKA systemet er et EDB-program, der blandt andet indeholder varenumre på de originale Skodareservedele. ETKA systemet er udviklet af det tyske firma LexCom GmbH, men Pradan Auto Import A/S har som importør af Skoda mulighed for at meddele brugsret til ETKA-systemet i Danmark. ETKA systemet anvendes af 40-45 pct. af de autoriserede Skodaforhandlere, og stilles til rådighed for alle interesserede autoriserede Skodaforhandlere mod betaling af et startgebyr og en månedlig afgift. Pradan Auto Import A/S anvendte et selektivt og eksklusivt distributionssystem jf. gruppefritagelsen for motorkøretøjer. I følge denne skulle der indrømmes reparatører uden for salgsnettet adgang til sådanne tekniske oplysninger, som er nødvendige for reparation eller vedligeholdelse af bilerne. KFST fandt dog, at varenumrene ikke tekniske oplysninger, idet de ikke udtrykker noget om varens tekniske karakter. Adgangen til varenumrene er således ikke at sidestille med tekniske oplysninger, der er nødvendige for reparation eller vedligeholdelse af bilerne. Ved Konkurrencerådets afgørelse af 21. juni 2000, Tage Winthers klage over Pradan Auto Import A/S, var det fastslået at Pradan Auto Import A/S var dominerende, men styrelsen fandt ikke at adgangen til ETKA systemets varenummerdel var en forudsætning for T.W. Autodeles mulighed for at konkurrere på markedet. Der forelå derfor heller ikke en ulovlig leveringsnægtelse. Ny sag indledt 31/8-05

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Samhandeler

Ikke angivet