Mødedato: 29-04-1998

Klage over Post Danmarks Lønanvisning til BG Bank

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at en aftale mellem Post Danmark og Statsansattes Kartel om at løn skulle udbetales til BG Bank var konkurrenceforvridende. Aftalen betød kun, at såfremt en medarbejder ikke tilkendegav at have anden bankforbindelse, skulle lønne udbetales på en der til oprettet bankkonto i BG Bank.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Post

Samhandeler

Ikke angivet