Mødedato: 25-02-1998

Klage over Odense og Kolding kommuners aftale om affaldsdeponering

Resumé

På baggrund af en klage fra en privat virksomhed, fandt Konkurrencestyrelsen at en særaftale mellem Odense Kommune og Kolding Kommune vedrørende tilladelse til deponering af bil-schredderaffald for en enkelt virksomhed kunne være konkurrenceforvridende. Dog fandt styrelsen at der ikke var grundlag for at forfølge sagen yderligere, da aftalen var tidsbegrænset og aftalen var indgået med henblik på at afhjælpe et presserende miljøproblem.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Affaldshåndtering

Samhandeler

Ikke angivet