Mødedato: 21-06-2000

Klage over Nykredit A/S og Realkredit Danmark A/S

Resumé

Sagen vedrørte en klage fra RealRåd over Nykredit og RealKredit Danmark. RealRåd mente at her forelå overtrædelser af konkurrencelovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 3. Styrelsen fandt, at der i klagen ikke var forhold, som var stridige med konkurrencelovens § 11. Ydermere forelå der ikke tegn på, at der mellem de to institutter var indgået aftaler, der direkte eller indirekte begrænsede konkurrencen på markedet, jf. konkurrencelovens § 6

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Pengeinstitutter

Samhandeler

Ikke angivet