Mødedato: 27-08-2003

Klage over Nørre Djurs Kommune

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at det var påvist, at Tørvecaféen i Stenvad Mosebrugscenter havde modtaget konkurrenceforvridende støtte fra Nørre Djurs Kommune. Dog indskærpede styrelsen overfor Stenvad Mosebrugscenter, at der skulle udarbejdes særskilte regnskaber for henholdsvis de konkurrenceudsatte og ikke-konkurrenceudsatte aktiviteter.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11a

Skadesteorier

Statsstøtte

Brancher

Kommunalt

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant