Mødedato: 29-05-2002

Klage over nægtelse af levering fra Odder Barnevognsfabrik A/S (Odder Barnevognsfabrik III)

Resumé

Baby-Vest klagede til KFST over ikke at kunne få leveret barnevogne fra Odder barnevogne. Selskabet havde begrundet leveringsnægtelsen med, at man allerede har et tilstrækkeligt antal forhandlere og ikke ønskede yderligere, hvilket Rådet accepteret.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Samhandeler

Ikke angivet