Mødedato: 24-04-2002

Klage over nægtelse af levering fra Odder Barnevognsfabrik A/S (Odder Barnevognsfabrik II)

Resumé

Konkurrencestyrelsen har på baggrund af en klage vedrørende leveringsnægtelse af Odder barnevogne vurderet, at leveringsnægtelsen ikke er i strid med konkurrencelovens §§ 6 og 11. Selskabet havde begrundet leveringsnægtelsen med, at man allerede har et tilstrækkeligt antal forhandlere og ikke ønskede yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Barne-/Combivogne

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

markedet for barne- og combivogn