Mødedato: 21-06-2000

Klage over nægtelse af forhandlingsret til komfurer fra Blomberg A/S

Resumé

Sagen vedrørt en klage fra P.S. Professionelt El-samarabejde over Blomberg A/S. Blomberg har haft nægtet P.S. at forhandle to modeller af fritstående induktionskomfurer fra Blomberg A/S, da der var givet eneforhandlingsret til ELBODAN. Da Blomberg A/S’ markedsandel på dette marked ikke var så stort, at virksomheden besad en dominerende stilling, afviste styrelsen at konkurrencelovens § 11 kunne finde anvendelse på forholdet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Komfurer

Samhandeler

Ikke angivet