Mødedato: 18-06-2003

Klage over nægtelse af adgang til modaliteter til formidling af oplysninger fra spilleautomater til Spillemyndigheden

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at en leveringsnægtelse af software og hardware til brug af spilleautomater, udgjorde et misbrug efter KL § 11. Styrelsen fandt, at af denne type software og hardware ikke var umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at udvilke alene eller sammen med andre aktører. Konkurrencestyrelsen behandlingede samtidig en anmeldelse af en aftale imellem CompuGame A/S, Dansk Automat Expert A/S, Dansk Automatbrancheforening og TeleDanmark indeholdende TDCs vilkår for levering af kommunikationsløsningen Telelink til fjernaflæsning. Styrelsen fandt aftalen var omfattet af forbuddet i KL § 6, og ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Bemærk at det er to seperate sager i en afgørelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Spilleautomatproducenter

Samhandeler

Ja