Mødedato: 25-02-2004

Klage over misbrug af dominans på guldsmedemarkedet

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste i sagen en klage over, at en større dansk importør/grossist af guldsmedevarer, Jens J. Aagaard A/S, skulle have misbrugt sin stilling til at afskære klageren, Kranz & Ziegler ApS, fra at få leverancer fra Jens J. Aagaard A/S’ leverandører. Ved en vurdering af såvel selve eksklusivaftalen som Jens J. Aagaard A/S’ eventuelle styrke til at gennemtvinge en bestemt adfærd hos leverandørerne ville det relevante marked være indkøbsmarkedet, dvs. det marked hvor grossister/importører indkøbte deres forsyning af varer, og det ville i geografisk henseende som minimum sige det europæiske marked. Styrelsen konstaterede at Jens J. Aagaard A/S’ aftale(r) om eksklusiv levering var omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler, og at selskabets stilling på markedet var af en så beskeden størrelse, at der langt fra ville være tale om en position, der kunne have karakter af dominans.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Afskærmning