Mødedato: 28-08-2002

Klage over Microsoft

Resumé

Konkurrencestyrelsen har i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. afvist en klage over Microsofts betingelser for MCT-certificering. Klagen var indgivet af en udbyder af kurser rettet mod IT-staben hos virksomhederne. Klager vurderede, at MCT-certificeredes undervisning udgjorde et selvstændigt marked. Konkurrencestyrelsen afviste klagen med henvisning til, at man ikke kunne foretage en markedsafgrænsning, der var så snæver, som foreslået af klager. Markedet måtte efter styrelsens opfattelse afgrænses bredere, da det fremgår af konkurrencelovens § 5 a, at afgrænsningen af det relevante marked skal ske på grundlag af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitution.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej