Mødedato: 30-08-2000

Klage over manglende adgang til at blive optaget på Sundhedsministeriets ventetidsinformation

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt en klager, at konkurrencelovens kapitel 2 og 3 ikke giver styrelsen hjemmel til at gribe ind med påbud om at optage bestemte behandlere og ydelser på Sundhedsministeriets netbaserede ventetidsinformation (“Ventetidsinfo”). Klageren, der er privatpraktiserende ortopædkirurg havde klaget over, at han ikke havde samme adgang som sygehusene til at få optaget sine ventetider på meniskoperationer, og dermed ikke kunne bruge ventetiderne som konkurrencemiddel over for sygehusene. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at kriteriet om kun at optage fuldt sammenlignelige og overenskomstdækkede ydelser på den etablerede ventetidsinformation i sig selv indeholder konkurrenceforvridende elementer, hvilket også skal ses i lyset af, at der efter de ændrede reklameregler fra 1997 intet er til hinder for, at sundhedssektorens erhverv, herunder også speciallægepraksis, på anden vis kan annoncere med ventetider. Konkurrencestyrelsen har derfor anbefalet Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Foreningen af Speciallæger at fremme de igangværende forhandlinger om overenskomstspørgsmålet mest muligt, så der derigennem skabes ensartede vilkår mellem sygehuse og privatpraktiserende speciallæger.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 2

Brancher

Operationer/behandlinger

Samhandeler

Ikke angivet