Mødedato: 29-08-2001

Klage over leveringsvilkår for økologisk mælk

Resumé

Efter brevveksling med Konkurrencestyrelsen valgte Arla Foods at ændre sine afhentningsvilkår for økologisk mælk til en andelshaver på Samsø. Arla havde tidligere krævet en minimumsleverance på 3000 liter pr. gang for at afregne mælken som økologisk. Dette blev begrundet med transportomkostninger på Samsø. Der er dog ikke fastsat mindsteafhentningsbestemmelser for andre områder, og da Arla Foods var dominerende både på markedet for mælk og økologisk mælk, var adfærden uforenelig med konkurrencelovens § 11. Arla Foods tilkendegav herefter overfor styrelsen, at man omgående vil ophøre med at praktisere mindsteafhentningsreglerne for økologisk mælk.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Mejeri (råmælk)

Samhandeler

Ikke angivet