Mødedato: 28-04-2004

Klage over leveringsstandsning af cykler

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde modtaget en klage fra en cykelhandler, der var blevet ramt af en leveringsstandsning fra to cykelgrossister. KFST fandt dog ikke grundlag for at gribe ind i sagen da ingen af de to leverandører kunne antages at have en dominerende position på det relevante marked, og virksomhedernes samhandelsbetingelser i øvrigt forenelig med den daværende vertikal gruppefritagelse. Cykelhandleren indbragte sagen for Konkurrenceanken.æævnet, der ved kendelse af 11/8-2005 afviste sagen. I forbindelse hermed bemærker ankenævnet, at afgrænsningen af det relevante marked skal ske på grundlag af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitution og den potentielle konkurrence. Det forhold, at et produkt adskiller sig fra andre produkter med samme funktionalitet ved eksklusivt design eller prestige tilknyttet produktet er ikke tilstrækkeligt til en antagelse om, at produktet befinder sig på et særskilt produktmarked, jf. konkurrencelovens § 5 a

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Leveringsnægtelse