Mødedato: 29-09-1999

Klage over leveringsnægtelse fra Scan-Horse

Resumé

Unihorse ApS klagede til Konkurrencestyrelsen, da Unihorse blev nægtet levering (leveringsnægtelse) af Sprenger rideudstyrsproduk-ter både fra den tyske producent, Herm. Sprenger GmbH og fra dennes danske agent Scan-Horse A/S. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at nogen af selskaberne indtog en dominerende stilling, og der var derfor ikke grundlag for at udstede leveringspåbud.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Rideudstyr

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet