Mødedato: 15-12-1999

Klage over leveringsafbrydelse afvist

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at gribe ind i anledning af en klage fra en møbelhandler over, at han ikke længere kunne få leveret senge/madrasser fra DUX industrier AB og visse Bruno Mathsson stole. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at leveringsafbrydelserne indebar nogen overtrædelse af konkurrencelovens for-budsbestemmelser i § 6, stk. 1, og § 11, stk. 1. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at DUX ind-tog dominerende stilling på markedet, ligesom styrelsen fandt, at der fandtes en række substitutter til Bruno Mathsson stolen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1 og § 11, stk. 1

Brancher

Møbel

Samhandeler

Ikke angivet