Mødedato: 25-03-1998

Klage over konkurrenceforvridning fra kommunal fritids- og ungdomsklub

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at tilbud om PC- og internetadgang i den kommunale fritids- og ungdomsklub faldt ind under de forpligtelser kommunen havde som følge af bistandslovens § 73 a, stk. 1. Styrelsen havde blandt andet lagt vægt på de socialpolitiske og fordelingspolitiske hensyn ved afgørelsen. Endvidere havde styrelsen også fundet, at den konkurrenceforvridende virkning tilbuddet medførte i det konkrete eksempel ikke var væsentlig.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2, 2. pkt.

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Fritidsordning

Samhandeler

Ikke angivet