Mødedato: 30-03-2005

Klage over konkurrenceforholdene mellem biograferne i Faaborg

Resumé

Styrelsen modtog en klage over, at biografen Helios Teatret i Faaborg efter opførelse af en ny biograf i Faaborg, havde haft tiltagende problemer med at leje film hos filmdistributørerne. Den nye biograf var koncernforbundet med Nordisk Film. Nordisk Film Biografdistribution havde overfor styrelsen tilkendegivet, at de ved udlejning af en film søgte at placere den i den biograf, som ansås som bedst egnet til at vise filmen. Da Nordisk Film Biografdistribution alene havde en markedsandel på 20 %, vurderede styrelsen umiddelbart, at selskabet ikke besad en dominerende stilling på markedet for distribution af film. Selvom Nordisk Film Biografdistribution måtte anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi, ville det næppe være muligt at gribe ind over for selskabet. På denne baggrund valgte styrelsen ikke at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen, da det næppe ville kunne påvises, at de beskrevne forhold udgjorde handlinger i strid med konkurrenceloven. Udfaldet af afgørelsen er formentlig korrekt, men styrelsen overser, at adfærden formentlig var rettet mod at beskytte Nordisk Film position på markedet for biografer og ikke positionen indenfor distribution af film. Såfremt Nordisk Film var dominerende på biografmarkedet, kunne der foreligge et misbrug.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse