Mødedato: 31-10-2001

Klage over købsbetingelser for Karnovs Lovsamling og Ugeskrift for Retsvæsen (Karnov I)

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen Det Danske Advokatsamfund, at dettes klage over Forlaget Thomson ́s ændringer i købsbetingelser for Karnovs Lovsamling og Ugeskrift for Retsvæsen ikke gav tilstrækkelig anledning til videre undersøgelse, jf., konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. Klager gjorde gældende, at Forlaget Thomson – som det eneste forlag, der udgiver sådanne samlinger – havde misbrugt sin dominerende stilling ved at fastsætte nye licensvilkår og forhøje priserne med 20 pct.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Licens

Samhandeler

Ikke angivet