Mødedato: 26-03-2003

Klage over Jelling Kommunes støtte til Sandvad Sognegård

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at Jelling Kommunes tilskud til Sandvad Sognegård hverken direkte eller indirekte anvendtes til at subsidiere den virksomhed, som forpagteren drev i konkurrence med andre virksomheder, hvorfor der ikke var tale om konkurrenceforvridendestøtte. Konkurrencestyrelsen afviste derfor klagen fra Horesta.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§11a

Skadesteorier

Statsstøtte

Brancher

statsstøtte

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant