Mødedato: 30-08-2000

Klage over Icelandair

Resumé

Sagen vedrørte en klage over Icelandair indgivet af Hekla Rejser. Icelandair havde pr. 1. februar 1999 opsagt samtlige specialaftaler med Hekla Rejser, herunder en Netto Tour Operatør-aftale (NTO), hvilket betød, at Hekla Rejser ikke kunne levere konkurrencedygtige produkter. Styrelsen fandt ikke, at klagen var tilstrækkelig dokumenteret – blandt andet var Hekla Rejser og Icelandair uenige om afgørende dele af sagens faktum, hvorfor styrelsen ikke kunne lægge afgørende dele af klagers oplysninger til grund. Konkurrencestyrelsen udtalte derfor, at der ikke var belæg for at antage, at Icelandair i den konkrete sag havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet, jf. konkurrencelovens § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Luftfart

Samhandeler

Ikke angivet