Mødedato: 24-04-1999

Klage over Horsens Kommunes åbning af internetcaféer

Resumé

Ved brev af 7. januar 1999 har Horsens Internetcafé I/S klaget over, at Horsens Kommune i samar-bejde med 2 skoler har åbnet 2 nye internetcaféer i kommunen, hvor unge i alderen 14-24 frit har adgang til en række pc-faciliteter, herunder Internet. Samarbejdet sker som led i, at kommunen af Det Tværministerielle Ungdomsudvalg er blevet udpeget til en af de kommuner, der har fået status som ungdomskommune og som forpligter sig til at gennemføre ungdomspolitiske forsøg. Bevillin-gen til forsøgsordningen følger af en tilskudsordning, der direkte fremgår af Finansloven. Styrelsen har i et brev af 15. april 1999 meddelt Horsens Internetcafé I/S, at den omhandlede aktivitet er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2, 1. pkt. og derfor ikke omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Internetcafé

Samhandeler

Ikke angivet