Mødedato: 30-01-2002

Klage over HORESTA’s hotelklassifikationsordning

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC), at man ikke ville foretage videre i anledning af DRC’s klage over § 5 i Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA)’s vedtægter. DRC fandt det konkurrenceforvridende, at HORESTAs klassifikationsordning for hoteller var forbeholdt medlemmer. Styrelsen har ved afgørelsen bl.a. lagt til grund, at vedtægternes § 5 ikke afskar nogen hoteller fra at blive klassificeret, da HORESTA’s ordning ikke var til hinder for, at der blev iværksat andre ordninger. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse. Ankenævnet fandt – i lighed med Konkurrencerådet – ikke, at HORESTA’s vedtægter og den af foreningen etablerede klassifikationsordning udgjorde en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens § 6.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke angivet