Mødedato: 24-11-2004

Klage over Herning Køretekniske anlæg og Herning Kørelærerforening

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte en køreskole i Herning, at styrelsen ikke fandt anledning til at gennemføre en undersøgelse i henhold til konkurrencelovens §§ 6 og 11 vedrørende Herning Køretekniske Anlæg og Herning Kørerlærerforening. Køreskolen havde klaget over, at Herning Køretekniske Anlæg havde afvist køreskolen fra at anvende anlægget til teoriundervisning. Køreskolen mente, at afvisningen var begrundet i, at køreskolen benyttede priser, der var for lave i forhold til de konkurrerende køreskoler i Herning og omegn. Køreskolen mente på den baggrund også, at kørerlærerne i Herning Kørelærerforening havde aftalt minimumspriser. Konkurrencestyrelsen vurderede foreløbigt det relevante marked til at være lokaler, hvori der kunne gennemføres teoriundervisning. Henset til, at der var 33 medlemmer af Herning Kørerlærerforening, som hver især gennemførte teoriundervisning i egne eller lejede lokaler, fandt Konkurrencestyrelsen ikke, at der var grundlag for at undersøge nærmere, om Herning Kørertekniske Anlæg besad en dominerende stilling på det relevante marked. Styrelsen henviste til, at konkurrencen på det relevante marked næppe var påvirket mærkbart. Styrelsen afviste derfor at gennemføre en nærmere undersøgelse af klagen for så vidt angik Herning Kørertekniske Anlæg.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej