Mødedato: 31-01-2001

Klage over gebyr for indbetaling på girokort

Resumé

Sagen vedrørte en klage over gebyr for indbetaling på girokort. Styrelsen afviste efterfølgende at gribe ind. Styrelsen henviste til, at der fandtes en række andre betalingsformer, som klager kunne anvende i stedet, fx homebankingprodukter, checks eller direkte betaling til kreditors pengeinstitut. På den baggrund kunne det særligt høje gebyr, som klager blev opkrævet i BG Bank/på posthuset, ikke føre til, at der konkurrenceretligt var grund til indgreb.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Betalingsformidling

Samhandeler

Ikke angivet