Mødedato: 30-01-2002

Klage over garantistillelse vedr. køb af fløde fra Arla Foods

Resumé

KFAST havde modtaget en klage fra Fanø Mejeri, der købte en del af deres flødeleverancer hos Arla Foods. Arla Foods havde i den forbindelse krævet en garanti svarende til 4 ugers leverancer. Arla oplyste overfor styrelsen, at dette skete på baggrund af en konkret vurdering, hvorfor styrelsen afviste klagen. I forbindelse hermed lagde styrelsen vægt på, at Fanø Mejeri kan rejse spørgsmål overfor Arla Foods om en nedsættelse af sikkerhedsstillelse, hvis de konkrete forhold ændrer sig, samt at Arla Foods behandler alle aftagere efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Urimelige vilkår

Brancher

Engrossalg

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet