Mødedato: 25-08-1999

Klage over forhøjelse af færgepriser på Femø – Kragenæs overfarten

Resumé

Femø Kro hagede over, at Ravnsborg Kommune vedtog at hæve færgepriserne på Femø-Kragenæs overfarten med op til 740 %. Klageren fandt, at Ravnsborg Kommune med vedtagelse af prisstigningerne misbrugte sin dominerende stilling. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at taksstigningerne var urimeligt høje i betragtning af, at egenbetalingen i 1998 kun udgjorde 20,34 % af bruttoudgifterne og med de vedtagne taksstigninger højst ville udgøre 20-25 % af bruttoudgifterne for 1999. Der var herefter ikke tale om et misbrug i henhold til konkurrencelovens § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Overpriser

Brancher

Færge

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet