Mødedato: 29-03-2000

Klage over forbud mod anvendelsen af rabatter

Resumé

På baggrund af oplysninger indhentet fra Premium Pet Products Danmark ApS (PPPD), vurderede styrelsen at påvirkningen af konkurrencen på markedet for hunde- og kattefoder var af ringe betydning. Under henvisning til konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt fandt Konkurrencestyrelsen ikke grundlag for yderligere undersøgelser. Styrelsen underrettede PPPD om, at virksomheden burde være opmærksom på forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i mefør af konkurrencelovens § 6, stk. 1 også gjaldt et forbud mod bindende videresalgspriser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Hunde- og kattefoder

Samhandeler

Ikke angivet