Mødedato: 25-04-2001

Klage over fast tillæg til listepris

Resumé

Styrelsen modtog en klage over et identisk “råvaretillæg” til listepriserne, som de tre store producenter af startbatterier envendte. To af de tre producenter var koncernforbundne og indtog en dominerende stilling på markedet. Konkurrencestyrelsen fandt dog ikke grundlag for at konstatere, at de indklagede udbydere af batterier overtræder konkurrencelovens forbudsbestemmelser ved særskilt at fakturere et “råvaretillæg”.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Råvare

Samhandeler

Ikke angivet