Mødedato: 30-05-2001

Klage over ejendomsservitut – konkurrenceklausul

Resumé

Styrelsen meddelte EDC-partner A/S, at en ejendomsservitut, som Skælskør bank havde fået tinglyst på en solgt ejendom, ikke var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, da den ikke havde mærkbare konkurrence begrænsende virkninger på markedet. Servitutten går ud på, at der ikke må drives bank, sparekasse eller anden dermed beslægtetvirksomhed fra ejendommen. EDC klagede over, at ejendomsmægleren forhindres i at udøvebeslægtet virksomhed (finansieringstilbud mv.) med ejendomsmæglervirksomhed fraejendommen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke angivet