Mødedato: 24-09-2003

Klage over DGI-huset i Århus

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over DGI-huset i Århus. Klagerne var af den opfattelse, at da der ville blive drevet fitnesscenter i huset, og huset modtog tilskud fra Århus Kommune, ville der være tale om ulovlig konkurrenceforvridende statsstøtte. Styrelsen udtalte, at da huset endnu ikke var taget i brug, og at det fremgik af driftsaftalen, at fitnesscentret ikke måtte få del i tilskuddet fra kommunen, kunne sagen ikke behandles på daværende tidspunkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 3. pkt.

Skadesteorier

Statsstøtte

Brancher

statsstøtte

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant