Mødedato: 23-02-2000

Klage over deltagergebyr i broløbet

Resumé

Det afvises, at arrangøren af broløbet besad en dominerende stilling. Endvidere ansås der ikke at være indgået konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrencestyrelsen afviste at tage stilling til gebyret for deltagelse i løbet. Atletikforeningen Sparta og en svensk idrætsforening havde klaget over at startgebyret på 450 kr. var for højt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Overpriser

Brancher

Sport

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet