Mødedato: 29-08-2001

Klage over Dansk Tandlægeforenings obligatoriske praksisforsikring

Resumé

Sagen vedrørte en klage over Dansk Tandlægeforenings obligatoriske praksisforsikring. Styrelsen fandt efterfølgende, at den omtalte praksisforsikring ikke indebar, at der forelå en sådan konkurrencebegrænsning på markedet for erhvervsansvarsforsikring, at konkurrencen blev påvirket mærkbart. Konkurrenceankævnet ophævede Konkurrencestyrelsens afgørelse, og sagen blev afvist.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2

Brancher

Tandlæge

Samhandeler

Ikke angivet