Mødedato: 27-01-1999

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Resumé

BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garan-ti) indsendte den 7. oktober 1998 en klage til Konkurrencestyrelsen over Dansk Kautionsfor-sikrings-Aktieselskabs (Dansk Kautions) opsi-gelsesvilkår. Konkurrencerådet fandt ikke, at bestemmelsen i § 13, stk. 2 i Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksport-kreditforsikring var i strid med forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1 eller konkurrence-lovens § 11, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1 og § 11, stk. 1

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet