Mødedato: 29-09-2004

Klage over Carlsbergs markedsadfærd afvist

Resumé

Styrelsen afviste iht. konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., at foretage videre undersøgelser i forbindelse med en klage fra en ølimportør over Carlsbergs adfærd i forbindelse med en række konkrete hændelser i 2001. Carlsberg foranledigede på dette tidspunkt, at importørens produkter blev flyttet væk fra attraktive placeringer i en række butikker. Det spillede ved styrelsens afgørelse en afgørende rolle, at sagen var rejst efter mere end tre år. Det ville derfor være vanskeligt – om overhovedet muligt – at få belyst de forhold, der gav anledning til sagen, der var indbragt for styrelsen i januar 2004.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Hylderydning

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet