Mødedato: 29-11-2000

Klage over at PBS gratis udlevere software til BetalingsService

Resumé

Sagen vedrørte en klage over, at PBS gratis udleverede software til BetalingsService. Styrelsen afviste, at PBS havde overtrådt bestemmelserne i konkurrencelovens § 11, da der ikke forelå oplysninger om forhold, der hindrede andre leverandører af software i at afsætte deres produkter til betalingsmodtagere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke angivet