Mødedato: 23-02-2000

Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings bidragsfastsættelse

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte organisationen af Bager- og Konditormestre i Danmark, at styrelsen ikke fandt anledning til at gå videre med organisationens klage over fastsættelsen af det bidrag, som organisationens medlemmer betalte til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Bidraget blev opkrævet i medfør af lov om sikring mod følger af arbejdsskade, som administreredes af Socialministeriet.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 5.

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet